ပါရမီရှင်မားသားလန်း ကုမ္ပဏီ

ကျွန်တော်များ ပါရမီရှင်မားသားလန်း ကုမ္ပဏီသည် မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်း အာဏာပိုင်မှ ကမ္ဘာ့အသိအမှတ်ပြု IMO လက်မှတ်ရရှိထားသော MECH COOL ကုမ္ပဏီနှင့် အကျိုးတူ လုပ်ဆောင်နေသော ဆီသိုးစွန့်ပစ်ခြင်း လက်ခံရာ မြန်မာပြည်ဧ။် တစ်ဦးတည်းသော ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

ယခုကုမ္ပဏီစတင် လုပ်ကိုင်ခြင်း စတင်သည့် တစ်နှစ်အတွင်း ဆီသိုး စွန့်ပစ်ခြင်းကို F.O.C စနစ်ဖြင့် လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။

လူကြီးမင်းတို့ဧ။် ကုမ္ပဏီမှ သင်္ဘောများအား ဆီသိုးစွန့်ပစ်ခဲ့ကြောင်း မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်း အာဏာပိုင်နှင့် MECH COOL , ပါရမီရှင်မားသားလန်း ကုမ္ပဏီတို့မှ (Certificate) ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

mba

လူကြီးမင်းတို့ဧ။် သင်္ဘောကုမ္ပဏီများနှင့် မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်း အာဏာပိုင် လက်အောက်ခံ ကျွန်တော်များ MECH COOL ကုမ္ပဏီနှင့် ပါရမီရှင်မားသားလန်း ကုမ္ပဏီသည် နှစ်စဉ် စာချုပ်ချုပ်ဆို၍ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရန် ကျွန်တော်များ ကုမ္ပဏီမှ ဆန္ဒပြုအပ်ပါသည်။